ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Mgr. ANETA HÁSKOVÁ

Absolvovala magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, zaměření obezitologie a diabetologie, působí také v organizaci VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Pokračuje v doktorském studiu na 1. LF UK, obor Fyziologie a patofyziologie člověka. Pravidelně se účastní odborných konferencí v oblasti obezitologie, bariatrické chirurgie a diabetologie.

PhDr. MIROSLAVA MOCOVÁ

Dlouholetý člen VŠTJ Medicina Praha - cvičení ve skupině seniorů, aktivní účast na pořádaných akcích. Důchodkyně, dříve dětský psycholog v oblasti školství. Zájmy: celoživotní zájem o pohybové aktivity, v důchodovém věku U3V FTVS Praha. Příroda, sociální kontakty, četba.

BLANKA NOVÁKOVÁ

Členka VŠTJ Medicina Praha - cvičení ve skupině kardiaků odporový trénink, účastní se akcí pořádané rekondičním centrem. Pracuje jako administrativní pracovník a dříve působila v oboru gastronomie. Zajímá se o četbu, zdravou výživu, pohyb, přírodu, cizí jazyky.