KDO JSME

Jsme pacientská nezisková organizace PaciMed Praha - pobočný spolek VŠTJ Medicina Praha, která vznikla v září 2016 ve spolupráci s VŠTJ Medicina Praha, z.s. a sídlíme v ulici Lípová 472/10, Praha 2.

Tato nezisková organizace vznikla za účelem sjednocování lidí potýkajících se s civilizačním onemocněním a rozšiřováním ověřených informací z této oblasti.

Naším hlavním cílem je sdružování pacientů se stejným či podobným životním osudem a vzájemné předávání si zkušeností nejen s onemocněním a léčbou.

PaciMed je určen nejen pro pacienty, ale také pro rodinné příslušníky a osoby zajímající se o civilizační onemocnění a prevenci.

Krom jiného se budeme také zaměřovat na pořádání neziskových akcí, edukačních pobytů, vzdělávacích workshopů a sportovních aktivit, které mohou výrazně ovlivnit současný, ale především budoucí zdravotní stav pacienta.

S přáním pevného zdraví,

Tým PaciMed